works featuring Mat Maneri
  • Whit Dickey / Mat Maneri / Matthew Shipp – Vessel In Orbit
  • Maneri Ensemble – Going To Church
  • The Nommonsemble : Whit Dickey / Rob Brown / Mat Maneri / Matthew Shipp – Life Cycle
  • Joe Morris & Mat Maneri – Soul Search
  • Joe Morris Quartet – A Cloud of Black Birds